Evaluatie

Koffie uurtjes

Afgelopen zaterdag 4 febr. hebben we ons derde koffieuurtje gehad.

De opkomst viel wat tegen, er waren toch nog 10 bezoekers.

Onder het genot van weer een lekkere kop koffie (aangeboden door Achille)

en warm appelgebak, werd er weer gezellig gebabbeld met elkaar.

Omdat we dit keer zouden bekijken of we met deze activiteit door zouden moeten gaan, hebben we de aanwezigen een kort evaluatiebriefje laten invullen. Daaruit blijkt dat men vindt dat het wel degelijk een goed initiatief is, wat we zeker moeten doorzetten.

Naar gelang de tijd zal deze activiteit meerdere bezoekers opleveren.

De lijst van suggesties van activiteiten, die tijdens de ALV is opgemaakt, heeft de ronde gedaan en werd na enthousiaste reacties aangevuld met nog meer ideeën, zoals “het leren werken met een tablet” (wat meteen in de praktijk werd gebracht door Fons , die toevallig zijn tablet bij zich had.)

In de komende drie koffieuurtjes gaan we enkele activiteiten toevoegen.

Dus…. geen zin om te praten, er is de mogelijkheid om het biljart te gebruiken , te sjoelen en iets meer te leren van” het werken met een tablet.”

Andere suggesties blijven welkom!!

Kortom……….. noteer in uw agenda de data van de komende drie koffieuurtjes ( weer de eerste zaterdag van de maand, dezelfde tijd, dezelfde plaats) :  Zaterdag   4  maart

                              Zaterdag   1 april (geen grap)

                              Zaterdag    6 mei


In de daarop volgende maanden zullen de koffie uurtjes wat minder frequent plaatsvinden (vanwege mooie weer en er is minder behoefte van mensen)

U wordt vanzelfsprekend van tevoren via mail of flyer eraan herinnerd.

© Copyright 2017 BV Het Spoor – All rights reserved.

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development

X