Bv Het Spoor

Jaarverslag 2018 

Algemeen:

We kijken terug op een jaar, waarin weer voldoende activiteiten neergezet zijn. ( 16 )

Nieuwe mensen kwamen met leuke ideeën.

We hebben enkele moeten cancelen wegens te weinig animo.

De topper van dit jaar was de jaarmarkt , wat een groot succes werd en dit jaar weer herhaald zal worden.

We blijven als bestuur met de vragen stoeien :

 ” In hoeverre is er behoefte aan buurtactiviteiten “en “hoe krijgen we buurtbewoners meer betrokken “?

Het bestuur raakt uitgedund en er melden zich geen nieuwe mensen aan.

Dus… moeten we ons gaan buigen over “hoe nu verder met de buurt “?

In 2016 hebben we een doorstart gemaakt met het nieuwe bestuur en gewerkt met een visie ! Toendertijd hadden we ons de vraag gesteld. :

,          “Wat is het belang van een buurtvereniging? En willen we een nieuwe opzet?

Het doel was :

Het in stand houden cq bevorderen van de leefbaarheid in onze buurt en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle buurtbewoners. Daarvoor organiseert en coördineert de buurtvereniging samen met de bewoners activiteiten ter bevordering van de sociale samenhang

 

Het belangrijkste doel wat we als buurtvereniging voor ogen hebben is:

Buurtbewoners in contact brengen met elkaar, voor elkaar

We hebben in onze agenda plaats gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we verder gaan met de buurtvereniging.

Het wordt nijpend, met een klein bestuur en steeds minder animo voor de georganiseerde activiteiten wordt het voortbestaan van de buurtvereniging wel een punt.

 

 

Leden:

We hebben op dit moment 300 leden, waarvan 13 kinderen tot/met 9 jaar,

en 34 leden boven 74 jaar

 Daarmee zijn 140 van de 440 adressen lid van onze buurtvereniging.

We hebben het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van enkele leden, en zijn er enkele mensen verhuisd en hebben hun lidmaatschap opgezegd.

Ook in dit jaar zijn er  veel nieuwe mensen in de buurt komen wonen. We willen hen benaderen om lid te worden  van onze buurtvereniging .

T.a.v. onze contributie, nog niet alles is geïncasseerd. In dit nieuwe jaar willen we dit regelen via incasso opdracht. We hebben een overstap gemaakt naar de Regiobank.

Iedereen zal benaderd worden om een handtekening te zetten voor automatische incasso. Zo krijgen we ook weer een goed beeld van ons ledenaantal.

Dit jaar hebben we al wat meer leden actief gekregen in het meedenken van activiteiten neerzetten en het organiseren ervan. We zijn blij met de mensen die zich inzetten voor onze buurt.

Bestuur:

Op dit moment zijn we met vier personen: voorzitter/ penningmeester Fons, secretaris Louise, en de bestuursleden Paul,  Henny.

Trudi is ons het hele jaar door bij bestuursvergaderingen aangesloten, omdat er nog geen nieuwe aanvulling was.

Paul kan moet door drukke werkzaamheden bestuursfunctie neer leggen.

Louise is aftredend en wil o.v. herkiesbaar zijn voor één jaar.

Ongeveer een keer per twee maanden hebben we onze bestuursvergaderingen gehouden om zaken op tijd te kunnen bespreken en uit te werken.

Onze berichtgeving heeft plaatsgevonden via website, mail en Nextdoor; twaalf leden krijgen de informatie nog op papier.

Activiteiten van het afgelopen jaar:

In het begin van het jaar is er een concept jaarplanning verspreid, zodat  de leden op tijd data konden vastleggen en er zich eventueel op voorbereiden

Tot nu toe is er veel aangestuurd door het bestuur , ook zijn er spontane activiteiten neergezet door buurtleden  .

 • De algemene ledenvergadering op 12 jan. ( zie notulen 12 jan )

 

 • Snertwandeling :Eind jan.deden ruim 10 deelnemers mee aan het Boxmeers wandelrondje. Het was lekker koud en na een fikse wandeling wachtte er een heerlijke kop snert ( gesponsord door Baronie )

 

 • Bloemstukken maken. : Deze activiteit stond al eerder gepland, maar door ziekte kon dit niet doorgaan. Dit jaar is het wel gelukt en 10 mensen konden trots hun paastafel versieren met een fantastisch bloemstuk .

 

 • Wijnproeverij : Het was weer even geleden, maar ook dit jaar is het weer gelukt een lekkere wijnproeverij te organiseren met medewerking van Willy Verstraeten, aangevuld met heerlijke bijpassende hapjes neergezet door de kok van de Baronie. 20 mensen namen deel aan deze proeverij.

 

 • Het buurttreffen ; de eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 15.00, bij café Cambrinus. Deze middagen zijn gemiddeld bezocht door minder dan 5 personen, waarvan ook steeds bestuursleden aanwezig waren. We zien een terugval met vorig jaar. Het aankomend jaar willen we deze ontmoetingen verminderen naar 4x per jaar en misschien op een andere locatie  ( Baronie )

 

 • Opzet van de vrijwilligers groepjes is helaas op dood spoor komen staan. Er zijn geen activiteiten geweest vanuit deze groepjes

 

 • Half maart was weer de landelijke opschoondag. We hebben als buurtvereniging voor de tweede keer meegedaan. We krijgen erg positieve reacties van voorbijgangers. Ook aankomend jaar staat deze activiteit weer op de planning.
 • Paaseieren speurtocht is doorgegaan .  We hebben een klein aantal jonge kinderen , en ondanks de kleine opkomst was het toch gezellig bij Fons en  

 

 • Buurt-BBQ in juli was ook weer groot succes, het weer was goed, sfeer prima.-

Er zijn weer veel nieuwe contacten gelegd en oude opgepakt

We waren met 46 leden en niet leden. Ook hier weer dank aan de Jumbo voor sponsoring en aan vrijwilligers die ons hielpen de activiteit tot een succes te maken.

       =      Jaarmarkt : Deze activiteit kwam voort uit een ontmoeting tijdens de buurt=

              bbq van 2017, waarbij John, Hans en Kees het idee opperden om een heuse

              jaarmarkt te gaan organiseren. Nou dit is gelukt ! Samen met talrijke vrijwilligers is dit een fantastisch evenement geworden, waar veel mensen op afkwamen.  De organisatie heeft ook aangegeven dit jaar opnieuw de jaarmarkt te willen organiseren

 

 • Pop up camping , vergunningen waren binnen , maar door te weinig aanmeldingen hebben we deze activiteit moeten schrappen.

 

 • Jeu de boules, niet doorgegaan wegens te weinig animo

 

 • De EHBO-activiteit, niet doorgegaan wegens te weinig animo

 

 • Xandra en Ellen kwamen met het idee een “high tea “te organiseren, ook hier geen doorgang wegens te weinig aanmeldingen

 

 • Burendag 2018 : Er was een ‘taartenwedstrijd” gepland. Ingrid van ’t Vertrek had de biljarttafel omgetoverd tot een etalage met taartborden. Slechts twee taarten werden aangeleverd en ook opgepeuzeld met de weinige bezoekers . De middag werd bezocht door ong. 12 mensen.

 

=            Het buurtfeest  eind nov. ter afsluiting van ons jubileumjaar was een gezellige avond  bij ’t Vertrek met een fantastisch optreden van Marcel van de Ven , die een prima sfeer neerzette ( waar ook de gasten van het sociaal cafe van hebben mee mogen genieten ). Er waren echter 25 buurtleden.

 • Sinterklaas : Dit jaar hebben we gekozen om kinderen tot 9 jaar te verrassen met een kleine attentie van de Sint
 • Kerstattenties voor leden ouder dan 75 jaar.

35 mensen zijn verrast door het bestuur met een kerststukje.

Mensen waren hier erg blij mee!

 • 17 dec. Kerstlunch Pro, we mochten met 16 personen genieten van een heerlijke lunch, klaargemaakt door de leerlingen van Pro opleiding.

 

Het oud en nieuw treffen op 31 dec. was dit keer minder bezocht. Fons had met Sander alles top in orde .

Zo’n 15 mensen wensten elkaar een goed nieuwjaar onder het genot van een glaasje bubbels en een snack.

De toekomst:

De jaarplanning staat voor een deel al ingepland. We hebben wat minder activiteiten neergezet. Graag zien wij dingen er tussendoor komen, die leden zelf aandragen. Het mag van alles zijn, van lezingen workshops etc.; voor kleine of grote groep. Meld dit bij bestuur en we zullen er alles aan doen om u hierbij te  helpen dit  te verwezenlijken .

 

Extra aandacht   voor kinderactiviteiten, hoe kunnen we hier meer in betekenen. Opzet jeugdcommissie ?

Hopelijk draagt de discussie nog nieuwe punten aan , hoe we de buurtvereniging tot een bloeiend gebeuren kunnen maken !

 

 

 

 

Boxmeer, 19 jan 2019                                        getekend,

© Copyright 2017 BV Het Spoor – All rights reserved.

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development

X