Bv Het Spoor

Nieuwsbrief  Februari maart 2019

Algemene ledenvergadering van 19-01-2019

Deze vergadering werd bezocht door 18 mensen.

De vergadering stond in het teken van “Hoe nu verder met de buurtvereniging “

Vanuit de discussie kwamen de volgende punten naar voren , die een toevoeging kunnen zijn in het goed functioneren van onze vereniging.

 • Ga naar de mensen toe en vraag ze direct om iets te organiseren
 • Probeer jonge mensen te betrekken
 • Een event. enquête huis aan huis
 • Minder activiteiten in jaarplanning opnemen.
 • Bestuur mag meer als initiator optreden en heeft ook een faciliterende rol.
 • Er moeten ook dagactiviteiten georganiseerd worden ( van 11.00 tot 14.00 )
 • Datums van activiteiten beter afstemmen op andere activiteiten
 • In plaats van oud en nieuwnacht eerste zondag van jan. nieuwjaarsbijeenkomst ( jong en oud )
 • Samenwerking met andere buurtverenigingen wordt als positief gezien
 • Het opzetten van een buurtquiz
 • Bij jaarplanning mensen laten terug reageren op geplande data.
 • – Nieuwe buurtbewoners uitnodigen voor kennismakingsmiddag
 • Sjeng en Hans willen graag meehelpen met cq. flyeren, opzetten van “buurtboekje “
 • Stoppen met alles “voorkauwen “ideeën uit de buurt laten komen.
 • Denken in deze tijd, en minder kijken naar het verleden
 • Heb je een idee , kom ermee !! ( mooie slogan )
 • Dingen die goed lopen voortzetten.
 • per straat iets organiseren ( en de buurtvereniging faciliteert )
 • Bestaande activiteiten breder neerzetten ( zoals bbq )
 • Voor jeugd “jeugd bbq en kamperen “pop up camping  . Paul wil zich hiervoor inzetten ( Nienke benaderen )
 • Aparte jeugdcommissie

De notulen van de ALV vindt u op onze website !

Het bestuur dunt uit, op dit moment zijn we nog met het dagelijks bestuur ( 3 personen ), dus aanvulling gewenst ! Anders kunnen we een goede voortzetting niet waarborgen. We zien ons daarom genoodzaakt om minder activiteiten in het jaar neer te zetten.

U kunt als buurtbewoner te allen tijde met een fantastisch idee komen, waarin u ook organisator mag zijn. Het bestuur ondersteunt dit en zal daarin faciliteren.

    “Heb je een idee, kom ermee “

Jaarplanning 2019:

 

Datum

Activiteit

Coordinator

 

 

 

 

Maart

16 mrt

Buurttreffen bij Baronie

 

 

 

23 mrt

Landelijke opschoondag

 

 

 

16 juni

Jaarmarkt

 

 

Juli

6 juli

Buurtbbq/ feest

 

 

September

25 sept

Burendag activiteit

 

 

December

Half dec.

Lunch Pro

Xandra

 

 

20 dec

Kerst buurtborrel

 

 

 

Naast individuele ideeën, ook hier nog coördinatoren gevraagd !! Graag opgeven op info@bvhetspoor.nl

Jeugdcommissie :

Momenteel wordt gezocht naar mensen die zich willen bezig houden met het organiseren van jeugdactiviteiten. Bent u enthousiast, geef dit dan door op info@bvhetspoor.nl

De jeugdactiviteiten zullen dan later in het programma opgenomen worden.

Opschonen Peppelsveldje:  Met 7 vrijwilligers is het gelukt om het Peppelsterrein onkruidvrij te maken, zodat we het komend jaar nog activiteiten neer kunnen zetten op die locatie ( in Nov. begint Mooiland met de bouw

 

 Buurttreffen: Afgelopen jaar hadden we iedere eerste zaterdag van de maand een buurttreffen in cafe Cambrinus . Door te weinig deelnemers hebben we besloten hiermee te stoppen ( We bedanken Achille voor de gastvrijheid die hij iedere keer weer neerzette )

We organiseren nu op 16 maart ook een buurttreffen, maar met het oog op de nieuwe bewoners van onze buurt. Deze mensen worden persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst waarop ze kennis kunnen maken met elkaar en met andere buurtbewoners, dus een kennismakingsavond, bij de Baronie van 14.00 tot 16.00.  Kinderen zijn ook welkom!

Noteer vast in uw agenda !!!                                                                  

Vanuit deze middag bekijken we wat verdere behoeftes zijn van mensen om elkaar te treffen op andere momenten.

 

Incasso opdrachten:

Binnenkort kunt u mensen van het bestuur aan uw deur verwachten met het formulier van automatische incasso van de contributie. U zet uw handtekening en hoeft verder niet meer bezig te zijn met

“Heb ik mijn contributie wel betaald ?  “

© Copyright 2017 BV Het Spoor – All rights reserved.

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development

X