Over de buurt

Waar staan we voor?

Het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid van onze buurt.
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle buurtbewoners.

“Vertrouwen en betrokkenheid met elkaar, in onze buurt!”

Buurtbewoners in contact brengen met elkaar, voor elkaar, in onze buurt.

 

 

 

Hoe pakken we dit aan?

Buurtbewoners met elkaar in contact brengen met de buurt-app en daarmee ook echte ontmoetingen bevorderen.

Wij zoeken een aantal buurtbewoners die zich als Buurtverbinders in willen zetten voor het oppakken en vervolg geven van signalen uit onze buurt.

Wij vergaderen mee met de wijkraad die ons aanspreekpunt met de gemeente is.

“Vertrouwen en betrokkenheid met elkaar, in onze buurt!”

De buurt word omkaderd door de:

Stationsweg
Spoorstraat
Burgemeester Verkuijlstraat
Prinses Margrietstraat
Dokter Peelenstraat

Onze lange geschiedenis in een kort verhaal

Alles begon reeds in 1938 en het is alweer 35 jaar geleden dat het 50-jarig bestaan van Buurtvereniging “Het Spoor” groots gevierd werd. Met een speciale uitgave werd “het Gouden Spoorboekje” uitgegeven. De toenmalige burgemeester Hillenaar (ja, de vader van…) mocht het officiële voorwoord schrijven. Dat voorwoord eindigt met: “Ik hoop dat u nog lange tijd een buurtvereniging zoals de huidige in stand mag houden. Het is de moeite waard!” In 2013 werd ook het 75-jarig bestaan met een speciale jubileumuitgave van het Spoorboekje gevierd.

Nu zijn we 85 jaren verder en blijft het zeker nog de moeite waard, maar ook is er veel veranderd. Met de jaren groeide Buurtvereniging “Het Spoor” mee met de veranderende tijd naar wat wij nu zijn. Om toch een beeld te scheppen, zijn hieronder enkele momenten en hoogtepunten uit ons verleden.

Alles begon bij het toenmalige café Janszen aan de Spoorstraat, wat nu Café Cambrinus is. Een aantal bewoners uit de buurt vond dat een “buurtschap” zeker wel meerwaarde zou hebben. Zo geschiedde en de vereniging werd opgericht. Ook gedurende de oorlog, die snel volgde, was de meerwaarde van “Het Spoor” zichtbaar. Naast het delen en helpen bij tegenslag lag het accent toen sterk op het vieren van wat mensen gelukkig maakt en hulp bij algemeen belang. Bruiloften, activiteiten, lokale feestdagen, jubilea, feestavonden, etc. Bedenk dat in die tijd schaarste heerste en er veel minder dan nu ruimte was voor ontspanning, naast grote gezinnen en hard werken. De buurtvereniging bestond toen voornamelijk uit de Spoorstraat, Stationsstraat en Bilderbeekstraat. Alle bebouwing daartussen moest nog gerealiseerd worden.

Vanaf ongeveer 1950 ontstonden alle overige straten en ontwikkelde zich een levendige omgeving met talrijke kleine winkeltjes, werkplaatsen, cafés, scholen, enzovoort.

Met die veranderingen veranderden ook de activiteiten van de toenmalige buurtvereniging. De nadruk kwam sterk te liggen op gezamenlijke deelname aan Carnaval, met het leveren van diverse Prinsen en Boerenbruidsparen, het bouwen van carnavalswagens, feestavonden, gezamenlijke uitstapjes, Kerstviering, Sinterklaasfeest, oud en nieuw, kaartavonden, fietstochten, enzovoort.

Bepaalde activiteiten vinden nog steeds plaats en vanuit een regelmatig wisselend bestuur sloten de activiteiten aan op de wensen van de buurtbewoners.

Wat ook vermeld mag worden, is dat Buurtvereniging “Het Spoor” ook minder makkelijke tijden doormaakte. De toenemende welvaart, het zelfoplossend vermogen van mensen, toenemende individualiteit en afnemende gemeenschapszin deden de vereniging enkele keren wankelen. Echter, telkens overheerste het besef dat ondanks alle veranderingen in de tijd, bepaalde basiswaarden overeind bleven. Hierbij gaat het om het welbevinden in de directe woonomgeving. Ongeacht leeftijd, inkomen, enzovoort: “je thuis voelen” vormt de basis voor zowel persoonlijke groei als verbinding tussen mensen, vooral in de eigen woonomgeving.

Kortom, hiermee zijn we aangekomen bij wat we nu zijn. De bewoner, al dan niet lid van Buurtvereniging “Het Spoor”, maakt de buurtvereniging tot wat die nu is. Het huidige accent ligt sterk op activiteiten met verbinding als uitgangspunt. Op een ongedwongen manier elkaar leren kennen via activiteiten op kleine en grotere schaal, aangepast aan behoeften van specifieke doelgroepen (kleuters, kinderen, jeugd, gezinnen, enzovoort). Dit varieert van kleinschalige evenementen tot grotere bijeenkomsten (denk aan feestavonden, jaarvergaderingen, barbecues, paaseieren zoeken, presentaties, timmerworkshops, Halloween, Sinterklaasfeest voor kinderen, fietstochtjes, enzovoort). Alles staat in het teken van VERBINDING en eigenlijk heel eenvoudig: “je thuis voelen in een gezellige buurt”. Dit uitgangspunt behoeft geen toelichting en zal altijd actueel blijven.